Наплитаме кордажи с най-модерната машина - Baiardo!

Магазин Sport Box София предлага наплитане на кордажи с най-модерната машина в момента - Baiardo на Wilson! Това е и официалната машина на US Open - тя наплита всички модели кордажи на Wilson и  Luxilon, с каквито играят 70% от тенисистите в турнира. Закачката в името на машината е свързана с митичния кон Баярдо (Baiardo), който променял размерите си, така че да пасне на всеки отделен ездач. Така прави и машината - дава ви най-добрия кордаж за вас.   
Магазинът ни разполага с квалифицирани специалисти,  които работят с Baiardo, така че вашата ракета ще е в сигурни ръце!  Заповядайте в Sport Box!

Asya Mollova